پاورپوینت آماده; پاورپوینت كنترل checkBox

پاورپوینت آماده; پاورپوینت كنترل checkBox

پاورپوینت آماده;  پاورپوینت كنترل checkBox

مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است

 


تعداد اسلاید : 13 اسلاید

كنترل checkBox اين كنترل براي تعريف گزينه‌هايي با دو انتخاب استفاده مي‌شود. براي قرار دادن و حذف علامت  (فعال يا غير فعال كردن)، كاربر بايد كادر انتخاب (مربع كنار كنترل) را با ماوس كليك كنيد. برخي از خواص و رويدادهاي اين كنترل به صورت زير است: Properties خاصيتAutoCheked : اگر True باشد. مقدار Cheked يا ChekedState و نماي كنترل به طور خودكار در رويداد Click تغيير خواهند كرد.
خاصيت CheckAlign : مكان قرار گرفتن را در مربع مشخص مي‌كند. خاصيت Cheked : اگر مقدار اين خاصيت True باشد. علامت  را در مربع كنار كنترل ظاهر مي‌شود (كنترل انتخاب مي‌شود). خاصيت ChekedState : براي تعيين وضعيت كنترلCheckBox به كار مي‌رود. اگر مقدار اين خاصيت
Uncheckedباشد، كنترلCheckBox انتخاب نشده است (غير فعال است)، اگر مقدار آنCheckBox تعيين شود، با Indeterminate باشد، علامت تيك در كنترل CheckBox به رنگ خاكستري تيره مي‌باشد، يعني مقدارCheckBox مشخص نيست.
خاصيتThreeState : تعيين مي‌كند كه آيا كنترل ChekedState مي‌تواند سه وضعيت تعيين شده در خاصيت ChekedStateرا بپذيرد يا خير.
Event رويداد CheckedChanged : وقتي رخ مي‌دهد كه خاصيت تعويض شود.
رويداد Changed ChekedState : وقتي رخ مي‌دهد كه خاصيت ChekedState تغيير كند. مثال checkBox1 checkBox2
خرید آنلاین