پاورپوینت آماده; مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی

پاورپوینت آماده; مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی

پاورپوینت آماده;  مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی

مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است

 


تعداد اسلاید : 279 اسلاید

مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی تفاوت تفکر عقل‌گرایان با تفکر تجربی: در تفکر عقل‌گرایان روش قیاسی مبنای کار است، بدین معنی که با استدلال و روش منطقی و تحلیل عقلانی فرد می‌تواند حقایق را کشف کند.

در تفکر تجربی روش استقرایی مبنای کار است، بدین معنی که با مشاهده و آزمایش و شناخت ماهیت پدیده‌ها می‌توان با شناخت جزئیات و ارتباط آنها با یکدیگر به کلیات پی برد. انواع علم: 1)علم حضوری:
یعنی اینکه واقعیت معلوم، پیش انسان حاضر باشد و واسطه و صورتی در کار نباشد. مانندعلم به خود و یا علم به ترس.

2)علم حصولی:
یعنی علمی که بر اساس مفهوم و واقعیت خارجی و با واسطه برای انسان حاصل می گردد. مانند علم به اشیای خارج. دیدگاههای شناختی:
1)دیدگاه تجربه گرایی و پوزیتیویسم

2)دیدگاه عقل گرایی

3)دیدگاه استنباطی دیدگاه تجربه‌گرایی وپوزیتیویسم: این دیدگاه فلسفی در مقابل عقل‌گرایی سنتی و ارسطویی شکل گرفت و سابقه آن به دوره رنسانس علمی(قرن 14 تا 16)باز می‌گردد و بانی این تفکر را فرانسیس بیکن می‌نامند. تجربه‌گرایی نوین: این مکتب فلسفی وسیله شناخت را حواس انسان می‌داند و معتقد است شناختی اعتبار دارد که به وسیله یکی از حواس قابل درک باشد. دیدگاه عقل‌گرایی: این دیدگاه بر اساس روش استقرار قیاسی استوار است و اعتقاد دارد که حواس انسان هیچگاه کلیت و ضرورت اصول و مفاهیم را در نمی‌یابد و لذا منشا دیگری به نام عقل ضرورت دارد. دیدگاه استنباطی: براساس این دیدگاه، فهمیدن زندگی یا استنباط تنها با اندیشه امکان‌پذیر نیست بلکه باید از استنباط و کلیه نیروهای احساسی برای درک آن استفاده نمود. مشخصات تحقیقات علمی:
1)برخوردار بودن از آداب و تشریفات خاص

2)توسعه قلمرو معرفت

3)شناخت حاصل از نتیجه و تحقیق در بیرون ذهن واقعیت و مابه‌ازای خارجی داشته باشد. فلسفه تحقیق علمی:
1)نیاز فطری انسان

2)پاسخگویی به نیازهای حیاتی
خداوند انسان مخلوقات و طبیعت
عالم ماده اجتماع بشری رابطه انسان با دنیا و ماوراء الطبیعه عالم مجهولات عالم مجهولات عالم مجهولات عالم مجهولات دایره مجهولات بسوی مجهولات بسوی معلومات عالم معلومات حوزه علوم الهی حوزه علوم مادی و طبیعی عالم معلومات حوزه علوم انسانی و اجتماعی عالم معلومات دایره معلومات سابق دایره مجهولات سابق دایره مجهولات هدف تحقیق علمی:
1)بررسی و ارزیابی نظریه‌ها

2)به منظور ارائه نظریه جدید

3)برای حل مشکل هدف از آموزش روش تحقیق علمی:
1)فراگیری روش وصول به حقایق و کشف مجهولات

2)کسب مهارت لازم برای اجرای پروژه های تحقیقاتی

3)کسب مهارت لازم برای انجام پایان نامه های تحصیلی ویژگی‌ها و قواعد تحقیق علمی: 7)واقعی بودن
8)قاعده تجاهل
9)صبر طلبی
10)جرات طلبی
11)نیاز به مدیریت واحد
12)رعایت اصل بیطرفی
13)اجتهادی بودن تحقیق 1)توسعه‌ای بودن
2)قابلیت بررسی داشتن
3)نظم داشتن
4)تخصص طلبی
5)قابلیت تعمیم
6)دقت طلبی پیش‌نیازهای تحقیق علمی:
5)ابزار تحقیقاتی

6)فراغت لازم برای محقق

7)ضوابط و مقر
خرید آنلاین