پاورپوینت آماده; بررسی تطبیقی استاندارد عقد مشارکت و بانک مرکزی AAOIFI در موسسات اسلامی

پاورپوینت آماده; بررسی تطبیقی استاندارد عقد مشارکت و بانک مرکزی AAOIFI در موسسات اسلامی

پاورپوینت آماده;  بررسی تطبیقی استاندارد عقد مشارکت و بانک مرکزی AAOIFI در موسسات اسلامی

مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است

 


تعداد اسلاید : 22 اسلاید

بررسی تطبیقی استاندارد عقد مشارکت و بانک مرکزی AAOIFI در موسسات اسلامیمشارکت مدنی عبارت است درآمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقوقی یا حقیقی متعدد،به نحو مشاع،به منظور انتفاع، طبق قرارداد


در مشارکت مدنی بانک جهت امور بازرگانی ،ساختمانی، صادرات، واردات و... با مشتریان مشارکت می نماید و سود حاصله طبق قرارداد و بر اساس سهم تقسیم می نمایند.
مشارکت حقوقی،جهت تامین قسمتی ار سرمایه های واحد های تولیدی،بازرگانی و خدماتی در شرف تاسیس و دایر به کار گرفته میشود که بانک با خرید سهام شرکت ها مبادرت به مشارکت حقوقی می نماید.

مشارکت در تعریف بانکداری اسلامی نوعی اشتراک بین بانک اسلامی و مشتریان آن است که به موجب آن هر دوطرف در سرمایه شراکت به طور مساوی یا متفاوت به منظور تاسیس یک پروژه جدید یا سهیم شدن در یک پروژه موجود شریک میشوند و به وسیله آن هر طرف صاحب سرمایه بر مبنای ثابت یا نزولی میشود و سهم خود را از سود خواهد داشت.در هر صورت ،زیان به نسبت سرمایه تسهیم می شود.رویه دیگری در این زمینه مجاز نیست.
سرمایه گذاری (مشارکت حقوقی)، مشارکتی است که در آن بانک اسلامی دارای سهام یا واحدهایی است که نشان دهنده داشتن سهم از سرمایه یک شرکت دیگر میباشد.

مشارکت ثابت:مشارکتی که در آن سهم شرکا در سرمایه در سراسر مدت تعیین شده در قرارداد ثابت می ماند. مشارکت نزولی:که در آن بانک اسلامی توافق میکند سهم خود را در مشارکت به تدریج به شریک دیگر منتقل نماید،به نحوی که ثبت بانک کاهش و سهم شریک افزایش تا آنکه شریک تنها مالک مشارکت شود. ویژگی های مشارکت مدنی 1- عقد جایز است.
2-سرمایه آن اعم است از نقدی و غیر نقدی و می تواند به دفعات تامین شود.
3-در آمیختم سهم الشرکه نقدی طرفین به نحو مشاع.
4-به قصد انتفاع انجام می پذیرد.
5-زمانی تحقق خواهد یافت که شرکاء سهم الشکه نقدی خود را به حساب مخصوصی که در بانک برای شرکت افتتاح میگردد واریز نمایند و درموارد سهم الشرکه غیر نقدی،با توافق شرکاء تقویم و ارزش ریالی آن شرکت منظور گردد.
6-در تامین منابع مالی مورد نیاز در امور تولیدی،بازرگانی و خدماتی مورد استفاده قرار میگیرد.
7-نحوه تسویه مشخص و میتوان یکی از ترتیبات ذیل را مشخص داشت:
الف)شریک،کالای احتمالی باقیمانده درپایان مدت قرارداد را به قیمت فروش روز از اموال خود خریداری و قرارداد را تسویه نماید.
ب)شریک کالای احتمالی باقیمانده در پایان مدت قرارداد را به قیمتی که بنابر توافق تعیین خواهد شد،خریداری نماید. گروه بندي تسهيلات اعطائي در نظام بانكداري اسلامي گروه قرض الحسنه : قرض الحسنه

گروه مشارکت: مضاربه، مشارکت مدنی،مشارکت حقوقی، سرمایه
گذاری مستقیم،مزارعه،مساقات

گروه مبادلات: فروش اقساطی،اجاره به شرط تملیک،سلف،خرید دین

گروه تعهدات:جعاله،ضمانت صادره،گشایش اعتباری اسنادی
هزینه های قبل از انعقاد قرارداد هيچ نوع هزينه اي قبل از انعقاد قرارداد بعنوان بخشي از سرمايه مشاركت محسوب نميشود.
ممكن است در حين مشاركت هزينه هايي پيش آيد كه در اينصورت بانك با پرداخت هزار ريال حق صلح ك
خرید آنلاین