تحقیق بررسي فلزات سنگين موجود در پسابهاي صنايع فلزي و اثرات زيست محيطي

تحقیق بررسي فلزات سنگين موجود در پسابهاي صنايع فلزي و اثرات زيست محيطي

تحقیق بررسي فلزات سنگين موجود در پسابهاي صنايع فلزي  و اثرات زيست محيطي

فرمت ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات : 128 صفحه

فهرست
بررسي فلزات سنگين موجود در پسابهاي صنايع فلزي و اثرات زيست محيطي ------------------------- 2
ارزيابي وساماندهي اثرات زيست محيطي پساب صنايع آبكاري --------------------------------- 7
حذف فلزات سنگين به روش جذب بيولوژيکی از محلولهای آبی -------------------------------------- 16
كاربرد فرايند بيوجذب در حذف فلزات سنگين از فاضلاب --------------------------------------- 24
فلزات سنگين فاضلابهاي صنعتي ---------------------------------------------------- 33
بررسي جذب بيولوژيكي جهت جداسازي فلزات سنگين از پسابها - سرب و مس ----------------------- 39
شناسايي باكتري هاي مقاوم به فلزات سنگين (سرب و روي( در پساب كارخانه نقش آنها در تصفيه پساب صنعتي ------------------------- 53
حذف بيولوژيكي فلز كروم شش ظرفيتي از پساب توسط بيوماس قارچ فانروكائت كريزوسپوريوم ------- 60
حذف Pb(II) از محلول هاي آبي توسط تراورتن به عنوان جاذب ارزان قيمت معدني ------------------ 68
كاربرد باطله تصفيه شده گل قرمز جهت حذف فلز نيكل از پساب ------------------------------ 79
بررسي سينتيك و ترموديناميك جذب جيوه از محلولهاي آبي توسط نانو تيوب كربني -------------------- 87
استانداردهای خروجی فاضلاب -------------------------------------------------------------- 95
مراجع ------------------------------------------------------------- 100


بررسي فلزات سنگين موجود در پسابهاي صنايع فلزي و اثرات زيست محيطي
مقدمه:
سه نوع فاضلاب وجود دارد .
فاضلاب خانگی (Domestice)
شامل پسابهای ساختمان از توالتها ، حمامها ، دستشویی ها ، آشپزخانه ها و ماشین رخت شویی و ظرف شویی می باشد که در بعضی از شهر های جهان توسط شبکه جمع آوری شهری آن را به تصفیه خانه ها منتقل می کنند.
پساب شهری (Storn- water) :
شامل آب باران و برف می باشد که جدا از شبکه شهری فاضلاب خانگی و در شبکه مستقل شهری به رودخانه ها و مسیل ها تخلیه می شود، چون مخلوط کردن آن با فاضلاب خانگی سبب افزایش حجم برای تصفیه خانه ها می شود که هزینه تاسیسات اولیه و مراحل تصفیه را بالا می برد.
فاضلاب صنعتی(Industrial):
این فاضلاب ها بر حسب نوع صنعت دارای ترکیبات شیمیایی و سمی است که نمیتوان مستقیماً در رودخانه ها و دریاچه ها تخلیه کرد و باید قبلاً به طور استاندارد تصفیه گردد.
منابع آب سطحي به عنوان عمده ترين منابع آب آشاميدني مورد استفاده انسان قرار گرفته اند ، لذا حفاظت آنها از آلوده شدن سهم عمده اي در توسعه بهداشت ملي و منطقه اي دارد . با توجه به اينكه ورود پساب كارخانجات صنعتي به رودخانه ها و منابع آب ، باعث ايجاد تغييرات نامطلوب و زيانبار در كيفيت منابع آب مي شوند و اين امر سلامت روستائيان و شهروندان را تحت تاثير قرار می دهد و نيز باتوجه به نقش مهم تصفيه اين پسابها در كاهش ورود آلودگي به محيط زيست ، مطالعه مذكور در اين راستا صورت گرفته است . در سطح كشور بيش از 90 درصد آب مورد نياز شرب و بهداشتي و صنعتي از منابع آب زيرزميني تامين مي شود. مراكز صنعتي پسابهاي صنعتي خود را بصورت خام و تصفيه نشده .
خرید آنلاین